BƠM CHÌM NƯỚC THẢI C

Máy bơm chìm nước thải

Chất lỏng đã xử lý

Nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp, nước thải thô, chất lỏng có dạng sợi và chất rắn.

Mặt bích xả DN 40 – DN 300 mm

Lưu lượng lên đến 1600 m3 / h

Lên đến 95 m

Áp suất vỏ (Pmax) 10 bar

Nhiệt độ hoạt động (0C) lên đến 40 ° C

Tốc độ lên đến 2900 d / m

Catalouge

Trả lời