BƠM CHÌM SEWAGE SERIALS

Sewage-Series I Drainage and Sewage pumps

Bơm chìm thoát nước và bơm chìm nước thải của SWISSPUMP bao gồm thủy lực tối ưu. Do kích thước khác nhau, chúng có thể được sử dụng cho tất cả các loại ứng dụng.
Tất cả các máy bơm được trang bị phớt cơ khí. Các máy bơm có sẵn trong các thiết kế và công suất khác nhau để cung cấp cho khách hàng lựa chọn các mô hình cho các ứng dụng khác nhau. Hệ thống đường ray (autocabling) để dễ dàng lắp đặt, thay thế bảo dưỡng sửa chữa.

Operating limits:

50 Hz
– Lưu lượng: tối đa: 1440m3 / h
– Cột áp: tối đa: 45m
– Nhiệt độ chất lỏng:0°C~ +40°C

60 Hz
– Lưu lượng: tối đa: 1450m3 / h
– Cột áp: tối đa: 48m
– Nhiệt độ chất lỏng:0°C~ +40°C

Applications:

– Thoát nước
– Nước thải
– Nhà máy xử lý nước
– Ứng dụng công nghiệp
– Công nghiệp hóa chất
– Thiết bị phụ trợ50Hz

60Hz

Trả lời