Bơm đa tầng trục đứng áp cao, lưu lượng lớn

Máy bơm điện đa tầng trục đứng có cổng mặt bích và hỗ trợ động cơ IEC

SeriesCAPACITY UP TO (50Hz)HEAD UP TO (50Hz)POWER UP TO (50Hz)Download
MEKV65 Europa60 m3/h265 m37 kW
MEKDV65 Europa60 m3/h475 m75 kW
MEKV80 Europa108 m3/h235 m75 kW
MEKDV80 Europa105 m3/h495 m132 kW
MEKV100 Europa210 m3/h250 m110 kW
MEKDV100 Europa210 m3/h455 m200 kW
MEKV150 Europa348 m3/h368 m200 kW

Các ứng dụng
Hệ thống phun
Tăng áp
Nông nghiệp tưới tiêu
Cung cấp nước
Hệ thống rửa
Hệ thống HVAC
Cấp nước thành phố

Trả lời