Bơm giếng 8″ ÷ 16″

Máy bơm ly tâm đầu ướt dòng hỗn hợp có van giữ kết hợp

SeriesCAPACITY UP TO (50Hz)HEAD UP TO (50Hz)POWER UP TO (50Hz)Download
6E-1827 m3/h475 m33 kW
6E-2742 m3/h450 m37 kW
6E-4666 m3/h335 m37 kW
6E-6084 m3/h320 m45 kW
7E184 m3/h445 m66 kW
7E2102 m3/h385 m66 kW
7E3132 m3/h30566 kW
8E-85120 m3/h500 m92 kW
8E-110156 m3/h375 m110 kW
8E-140192 m3/h345 m110 kW
10E-180258 m3/h455 m185 kW
10E-240336 m3/h300 m185 kW
10E-300420 m3/h255 m185 kW
12E3N450 m3/h315 m250 kW
12E4N540 m3/h250 m2502 kW
14E1540 m3/h105 m110 kW
14E-650810 m3/h195 m300 kW
16E-10001200 m3/h170 m400 kW

Các ứng dụng:
Hệ thống cấp nước thành phố
Cung cấp nước ngầm
Hệ thống cấp nước
Nông nghiệp

Trả lời