BƠM TRỤC ĐỨNG XỬ LÝ THẢI SNV-B

Bơm xử lý (Thiết kế bể chứa)

Chất lỏng đã xử lý

Làm sạch hoặc bình thường bị ô nhiễm chất lỏng có độ nhớt thấp hoặc trung bình mà không có hạt rắn & ï¬ brous.

Mặt bích xả DN 32 – DN 200 mm

Công suất lên đến 800 kW

Lên đến 35 m

Áp suất vỏ (Pmax) 10 bar

Nhiệt độ hoạt động (0C) lên đến + 95 ° C

Tốc độ lên đến 1450 d / m

Catalouge

Trả lời