BƠM TUẦN HOÀN NƯỚC NÓNG SCP SERIALS

SCP-Series I Heating and Circulation Pumps

Máy bơm tuần hoàn SCP của Swiss Pump hoạt động với 3 tốc độ khác nhau để đạt được điểm nhiệm vụ tốt nhất. Các máy bơm có sẵn vỏ bằng gang, đồng hoặc thép không gỉ.

Operating limits:

50 Hz
– Lưu lượng: tối đa: 50m3 / h
– Cột áp: tối đa: 18m
– Nhiệt độ chất lỏng 0°C~ +120°C

60 Hz
– Lưu lượng: tối đa: 50m3 / h
– Cột áp: tối đa: 18m
– Nhiệt độ chất lỏng 0°C~ +120°C

Applications:

– hệ thống sưởi sàn
– hệ thống sưởi tản nhiệt
– điều hòa

Trả lời