Máy bơm điện đa tầng trục ngang bằng thép AISI 304

Máy bơm điện đa tầng trục ngang có cổng mặt bích và hỗ trợ động cơ IEC. Đầu vào hướng trục hoặc hướng tâm

SeriesCAPACITY UP TO (50Hz)HEAD UP TO (50Hz)POWER UP TO (50Hz)Download
MEKX80-70102 m3/h240 m55 kW
MEKX100-100138 m3/h240 m90 kW
MEKXR80-70102 m3/h240 m55 kW
MEKRX100-100138 m3/h240 m90 kW

Các ứng dụng
Xử lý nước
Nông nghiệp tưới tiêu
Hồ nuôi cá
Tăng áp
Cung cấp nước
Hệ thống rửa
Bơm nước hệ thống điều hòa HVAC

Trả lời