Máy bơm ly tâm một cấp trục ngang Sê-ri SNF

Máy bơm ly tâm trục ngang trục ngang với đầu vào hướng trục, đầu ra cuộn với mặt bích phân phối hướng lên quay 90 ° ở cả hai bên

SeriesINLET X OUTLETCAPACITY UP TOHEAD UP TOMAX SPEED IN RPMDownload
SNF3250 x 3251 m3/h95 m3500
SNF4065 x 4084 m3/h145 m3500
SNF5065 x 50120 m3/h135 m3500
SNF6580 x 65204 m3/h155 m3500
SNF80100 x 80396 m3/h145 m3500
SNF100125 x 100552 m3/h145 m3500
SNF125150 x 125600 m3/h55 m2300

Các ứng dụng
Chuyển chất lỏng
Cung cấp nước
Hệ thống chăn nuôi
Bơm nước tank công nghiệp
Hệ thống phun

Trả lời