Vertical line shaft 6 “÷ 16”

Máy bơm trục thẳng đứng có sẵn với đầu truyền động có mặt bích cho động cơ điện, với bánh răng góc vuông nằm ngang, với bộ truyền động bằng máy kéo và với ròng rọc dọc

SeriesCAPACITY UP TOHEAD UP TOPOWER UP TODownload
6V (6”)78 m3/h250 m40 kW
7V (7”)132 m3/h280 m59 kW
8V (8”)216 m3/h320 m76 kW
10V (10”)408 m3/h295 m124 kW
12V (12”)540 m3/h225 m192 kW
14V (14”)780 m3/h205 m200 kW
16V (16”)1200 m3/h145 m204 kW

Các ứng dụng:
Hệ thống cấp nước
Hệ thống cooling
Xử lý nước
Nhà máy điện
Hệ thống PCCC

Trả lời