Bơm closed coupled

Đóng các máy bơm có khớp nối tuân theo tiêu chuẩn EN733 – DIN24255 cùng với động cơ điện tiêu chuẩn IEC thông qua khớp nối cứng

SeriesINLET x OUTLETCAPACITY UP TO (50Hz)HEAD UP TO (50Hz)POWER UP TO (50Hz)Download
MNE3250 x 3245 m3/h70 m11 kW
MNE4065 x 4069 m3/h105 m30 kW
MNE5065 x 50115 m3/h100 m37 kW
MNE6580 x 65180 m3/h135 m90 kW
MNE80100 x 80300 m3/h104 m95 kW
MNE100125 x 100300 m3/h37 m30 kW
MNE125150 x 125390 m3/h23 m22 kW

Các ứng dụng
Hệ thống phun
Nông nghiệp tưới tiêu
Cung cấp nước
Hệ thống chữa cháy
Hệ thống HVAC
Hệ thống chữa cháy

Trả lời