Máy bơm điện Monobloc

Máy bơm điện một tầng khớp nối đóng với đầu vào hướng trục, đầu ra cuộn và với bánh công tác quay vào trục

SeriesINLET X OUTLETCAPACITY UP TO (50Hz)HEAD UP TO (50Hz)POWER UP TO (50Hz)
MEW50 x 3221 m3/h50 m4 kW
MEW65 x 4042 m3/h85 m9,2 kW
MEW65 x 5072 m3/h83 m18,5 kW
MEW80 x 65120 m3/h66 m22 kW
MEW100 x 80180 m3/h46 m22 kW

Các ứng dụng
Hệ thống phun
Nông nghiệp tưới tiêu
Cung cấp nước

Trả lời