Bơm giải nhiệt đơn tâng MTA

Bơm ly tâm ngâm áp suất thấp để lắp đặt, trong các hệ thống lọc hoặc hệ thống băng tải trong ngành công cụ máy móc.

Máy bơm có các đặc điểm sau:

     Bơm được đóng kín mà không có phốt trục.
     Bơm được trang bị động cơ tích hợp 3 pha.
     Cánh quạt mở cho phép các hạt đi qua máy bơm
     Cánh quạt được làm bằng PAA GF50.
     Phân động cơ và vỏ bơm được làm bằng gang.
     Máy bơm không có bộ phận mặc.

Trả lời