Bơm giếng 8″ ÷ 16″ bằng AISI 316

Máy bơm giếng khoan điện đa tầng hướng tâm và hỗn hợp được sản xuất hoàn toàn bằng thép không gỉ đúc AISI 316 với van giữ kết hợp

SeriesTYPECAPACITY UP TO (50Hz)HEAD UP TO (50Hz)POWER UP TO (50Hz)Download
8ERCX1Mixed-flow48 m3/h605 m75 kW
8ERCX2Mixed-flow60 m3/h690 m75 kW
8ERCX3Mixed-flow72 m3/h465 m75 kW
8EX1Mixed-flow90 m3/h465 m75 kW
8EX2Mixed-flow114 m3/h465 m92 kW
8EX3Mixed-flow138 m3/h445 m110 kW
8EX4Mixed-flow192 m3/h335 m110 kW
8EX-110Mixed-flow156 m3/h375 m110 kW
8EX-140Mixed-flow192 m3/h345 m110 kW
10EX1Mixed-flow240 m3/h435 m185 kW
10EX2Mixed-flow276 m3/h485 m185 kW
10EX3Mixed-flow390 m3/h350 m185 kW
10EX-240Mixed-flow336 m3/h300 m185 kW
10EX-300Mixed-flow420 m3/h255 m185 kW
12EX3Mixed-flow450 m3/h320 m250 kW
12EX4Mixed-flow540 m3/h260 m250 kW
14EX-650Mixed-flow810 m3/h195 m300 kW
16EX-1000Mixed-flow1200 m3/h170 m400 kW

Các ứng dụng:
Hệ thống trạm bơm cấp nước
Giàn khoan
Khai thác khoáng than và dầu
Nhà máy điện, rượu, bia

Trả lời