Bơm ly tâm tự mồi có mặt bích cho động cơ nhiệt

Máy bơm ly tâm tự mồi có mặt bích cho động cơ nhiệt thích hợp để bơm nước có cát và bùn

SeriesCAPACITY UP TOHEAD UP TOPOWER UP TO
FLA4536 m3/h38,5 m5,5 HP
FLA6036 m3/h40,5 m5,9 HP
FLA7566 m3/h32,5 m8,4 HP
FLA9072 m3/h35 m9,2 HP

Các ứng dụng
Hệ thống rửa sạch
Khử nước
Hệ thống phun
Chuyển chất lỏng

Trả lời