Máy bơm tự mồi một tầng nằm ngang

Máy bơm ly tâm tự mồi một tầng nằm ngang được điều khiển bằng động cơ điện hoặc động cơ nhiệt thông qua khớp nối đàn hồi và thích hợp để bơm nước có cát và bùn

SeriesCAPACITY UP TOHEAD UP TOPOWER UP TO
S1A96 m3/h40 m9,2 HP
S2A120 m3/h70 m28,5 HP
S3A156 m3/h44 m 30HP

Các ứng dụng
Hệ thống rửa sạch
Khử nước
Hệ thống phun
Chuyển chất lỏng

Trả lời