BƠM NƯỚC THẢI PC / PC-VM

Máy bơm xử lý và nước thải

Chất lỏng đã xử lý

Nước thải sinh hoạt và công nghiệp, nước thải thô, chất lỏng nhớt và ăn mòn, chất lỏng có dạng sợi và chất rắn

Mặt bích xả DN 40 – DN 300 mm

Lưu lượng lên đến 1600 m3 / h

Lên đến 95 m

Áp suất vỏ (Pmax) 10 bar (16 bar)

Nhiệt độ hoạt động (0C) -10 C đến +110 C

Tốc độ lên đến 2900 d / m

Catalouge

Trả lời