BƠM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH SKMV-H

Bơm nhiều tầng (dọc)

Chất lỏng đã xử lý

Làm sạch hoặc hơi ô nhiễm chất lỏng có độ nhớt thấp mà không có các hạt rắn & xơ

Mặt bích xả DN 32 – DN 150 mm

Lưu lượng lên đến 400 m3 / h

Áp suất vỏ (Pmax) 30 bar (63 bar)

Nhiệt độ hoạt động (0C) -10 C lên đến +140 C

Tốc độ lên đến 2900 d / m

Catalouge

Trả lời