BƠM TRỤC NGANG ĐA TẦNG SKM-E

Máy bơm ly tâm nhiều tầng (Hút cuối)

Chất lỏng đã xử lý

Làm sạch hoặc hơi nhiễm bẩn chất lỏng có độ nhớt thấp mà không có các hạt rắn & xơ.

Mặt bích xả DN 40 – DN 150 mm

Lưu lượng lên đến 400 m3 / h

Lên đến 450 m

Áp suất vỏ (Pmax) 30 bar (63 bar)

Nhiệt độ hoạt động (0C) -10 C lên đến +140 C

Tốc độ lên đến 2900 d / m

Catalouge

Trả lời