Bơm phun và tăng áp tự mồi JPC, JPA, JPD,…

JP là một bơm tăng áp bao gồm máy bơm JPA, công tắc áp suất, đồng hồ đo áp suất và bể màng. Công tắc áp suất tự động khởi động máy bơm theo nhu cầu. Bể màng đảm bảo áp suất được kiểm soát trong nguồn cấp nước và do đó hạn chế tần số chuyển mạch của máy bơm trong trường hợp tiêu thụ nước thấp hoặc mất rò rỉ. Hơn nữa, bể màng làm tăng sự thoải mái của hệ thống bằng cách bù cho áp suất giảm khi một vòi được mở, và cuối cùng nó làm giảm các vấn đề với búa nước trong hệ thống đường ống.
 
 
 

Trả lời