CBS

[CSB-S type 1/2 – 2 1 / 2B]
Phớt trục là loại oil seal, một loại inox không gỉ. Bơm bánh răng này dành cho truyền động sử dụng đai chữ V hoặc trực tiếp bằng động cơ giảm tốc. Nó được sử dụng rộng rãi cho các chất lỏng ăn mòn như chất lỏng có tính axit hoặc kiềm. Oil seal có thể là Viton hoặc Teflon.
         up to 0,3 MPa

[type CSB 1/2 – 2 1 / 2B]
phớt trục loại gland packing.

■ Structural drawing (CSB type)  See PDF

■ Outline drawing (CSB type)  See PDF

■ Outline drawing (CSB type)  See PDF

 

Trả lời