KSR

[KSR-M type 1 – 10B]
phớt trục là loại mechanical seal. Đây là một bơm bánh răng tiêu chuẩn để vận chuyển công suất lớn, được điều khiển trực tiếp bởi động cơ 6P với van an toàn tích hợp.
Nó được sử dụng rộng rãi cho các loại dầu khác nhau, và ổ bi hoặc ổ lăn được sử dụng cho ổ trục.
Nó có thể xử lý các chất lỏng được bơm với độ nhớt lên tới 1000 mPa.s
        Up to 0.7 MPa (ball bearing)
        Up to 1.0 MPa (roller bearing)
[ KSR type 1 – 10B ]
Trục phớt là loại gland packing.
        Up to 0.7 MPa (ball bearing)
        Up to 1.0 MPa (roller bearing)
[KSR-BSM type 1 – 10B]
Phớt trục là loại mechanical. Nó là một Bơm
để vận chuyển một lượng lớn dầu có độ nhớt thấp như dầu hỏa hoặc dầu diesel.
        Up to 0.3MPa
■ Structural drawing (KSR type)  See PDF
■ Specifications (KSR type)  See PDF
■ Outline drawing (KSR type)  See PDF
 
 

Trả lời