VSR

[VSR-M type 1 – 8B]
Phớt trục là loại mechanical. Đây là một bơm bánh răng tiêu chuẩn để vận chuyển công suất lớn, được điều khiển trực tiếp bởi động cơ 4P với van an toàn tích hợp.
Nó được sử dụng rộng rãi cho các loại dầu khác nhau, và ổ bi hoặc ổ lăn được sử dụng cho ổ trục.
Nó có thể xử lý các chất lỏng được bơm với độ nhớt lên tới 250 mPa.s

        Up to 0.5 MPa (ball bearing)
        Up to 0.8 MPa (roller bearing)
[ VSR type 1 – 8B ]
Phớt trục là loại gland packing.
        Up to 0.5 MPa (ball bearing)
        Up to 0.8 MPa (roller bearing)
[ VSR-BSM type 1 – 8B ]
Phớt trục là loại mechanical. Nó là một Bơm Bơm để vận chuyển một lượng lớn dầu có độ nhớt thấp như dầu hỏa hoặc dầu diesel.
        Up to 0.3MPa

VSR-M type coupling direct drive

VSR-M type pump main body

■ Structural drawing (VSR type)  See PDF
■ Specifications (VSR type)  See PDF
■ Outline drawing (VSR type)  See PDF
 

Trả lời