HPR

[ HPR-M (EM) type 3/8 – 2B ]

Phốt trục là một phớt single mechanical có van an toàn tích hợp. Đây là một máy bơm bánh răng nhỏ gọn hạng nặng có thể chịu được hoạt động đòi hỏi áp suất cao trong nhiều giờ và lý tưởng cho việc vận chuyển các loại dầu khác nhau như dầu hỏa, dầu nặng từ A đến C, dầu nhiên liệu hoặc dầu bôi trơn.

  ○ Kerosene, heavy oil A up to 1.5 MPa
  ○ Heavy oil B, C up to 2.3 MPa
  ○ Lubricant oil up to 2.0 MPa

■ Structural drawing (HPR type)  See PDF

■ Specifications (HPR type)  See PDF

■ Outline drawing (HPR type)  See PDF

Trả lời