Máy bơm cao áp đa tầng trục ngang

Máy bơm ly tâm đa tầng trục ngang với đầu vào hướng trục, đầu ra cuộn với mặt bích chuyển động hướng lên quay 90 ° ở cả hai bên

SeriesCAPACITY UP TOHEAD UP TOPOWER UP TODownload
SK5036 m3/h150 m18 kW
SK6560 m3/h195 m43 kW
SK8096 m3/h195 m59 kW
SK100156 m3/h175 m78 kW
SK125240 m3/h170 m120 kW
SK150300 m3/h165 m128 kW

Các ứng dụng
Chuyển chất lỏng
Cung cấp nước
Hệ thống chăn nuôi
Hệ thống phun
Hệ thống thủy lợi
Tăng áp
Hệ thống rửa sạch
Hệ thống tạo tuyết

Trả lời