Máy bơm cao áp đa tầng trục ngang Sê-ri EUROPA

Máy bơm ly tâm đa tầng trục ngang có hỗ trợ ổ trục đơn và đầu vào hướng trục. Đầu ra với mặt bích phân phối hướng lên xoay hai bên

SeriesCAPACITY UP TOHEAD UP TOPOWER UP TODownload
SK65 Europa60 m3/h120 m29 kW
SK80 Europa108 m3/h218 m88 kW
SK100 Europa216 m3/h177 m137 kW
SK150 Europa288 m3/h156 m136 kW

Các ứng dụng
Chuyển chất lỏng
Cung cấp nước
Hệ thống chăn nuôi
Hệ thống phun
Hệ thống thủy lợi
Tăng áp
Hệ thống rửa sạch
Hệ thống tạo tuyết

Trả lời