Máy bơm cao áp đa tầng trục ngang có hỗ trợ bạc đạn kép

Máy bơm ly tâm nhiều tầng trục ngang có hỗ trợ ổ trục kép và đầu ra với mặt bích phân phối hướng lên. Đầu vào xoay theo bội số 90 ° đến ba vị trí khác nhau

SeriesCAPACITY UP TOHEAD UP TOPOWER UP TODownload
SKD65 Europa60 m3/h368 m87 kW
SKD80 Europa108 m3/h437 m150 kW
SKD100 Europa276 m3/h350 m331 kW
SKD150 Europa348 m3/h352 m280 kW
SKD200 Europa540 m3/h220 m250 kW

Các ứng dụng
Chuyển chất lỏng
Cung cấp nước
Hệ thống chăn nuôi
Hệ thống phun
Hệ thống thủy lợi
Tăng áp
Hệ thống rửa sạch
Hệ thống tạo tuyết

Trả lời