Máy bơm mặt bích SAE đa tầng cho động cơ nhiệt Sê-ri EUROPA

Máy bơm ly tâm mặt bích SAE nhiều tầng để ghép nối trực tiếp với động cơ nhiệt có mặt bích SAE. Đầu vào và đầu ra hướng trục với mặt bích phân phối hướng lên quay 90 ° ở cả hai bên

SeriesCAPACITY UP TOHEAD UP TOPOWER UP TODownload
FK65 Europa60 m3/h215 m30 kW
FK80 Europa108 m3/h225 m55 kW
FK100 Europa168 m3/h200 m80 kW

Các ứng dụng
Chuyển chất lỏng
Làm đầy bể chứa và hồ chứa
Bảo vệ dân sự / Ngập lụt
Cung cấp nước
Hệ thống chăn nuôi
Hệ thống phun
Hệ thống thủy lợi

Trả lời