Máy bơm mặt bích SAE nhiều tầng cho động cơ nhiệt

Máy bơm ly tâm mặt bích SAE nhiều tầng để ghép nối trực tiếp với động cơ nhiệt có mặt bích SAE. Đầu vào và đầu ra hướng trục với mặt bích phân phối hướng lên quay 90 ° ở cả hai bên

SeriesCAPACITY UP TOHEAD UP TOPOWER UP TODownload
FK6554 m3/h160 m27 kW
FK8096 m3/h160 m41 kW
FK100156 m3/h175 m78 kW
FK125240 m3/h170 m120 kW
FK150300 m3/h165 m115 kW

Các ứng dụng
Chuyển chất lỏng
Làm đầy bể chứa và hồ chứa
Bảo vệ dân sự / Ngập lụt
Cung cấp nước
Hệ thống chăn nuôi
Hệ thống phun
Hệ thống thủy lợi

Trả lời