Bơm mặt bích SAE một cấp cho động cơ nhiệt

Máy bơm ly tâm mặt bích SAE một cấp để ghép nối trực tiếp với động cơ nhiệt có mặt bích SAE. Đầu vào trục và đầu ra cuộn.

SeriesINLET X OUTLETCAPACITY UP TOHEAD UP TOMAX SPEED IN RPMDownload
FP6565 x 5054 m3/h72 m2600
FP80 – FSP8080 x 6596 m3/h79 m2600
FP8580 x 65108 m3/h47 m2600
FP100 – FSP100100 x 80210 m3/h90 m2600
FP105 – FSP105100 x 80135 m3/h90 m2600
FP125 – FSP125125 x 100250 m3/h105 m2600
FP150 – FSP150150 x 125330 m3/h105 m2200
FQN150 – FSQN150150 x 125360 m3/h40 m2500
FSN200 – FSSN200200 x 200660 m3/h35 m1800
FSS250250 x 2501020 m3/h23 m1750
FNSF100125 x 100450 m3/h87 m1750
FNSF125150 x 125600 m3/h87 m1750
FNSF150200 x 150780 m3/h110 m1750
FNSF200250 x 200960 m3/h82 m1750
FNSF250300 x 2501300 m3/h55 m1750

Các ứng dụng
Chuyển chất lỏng
Làm đầy bể chứa và hồ chứa
Bảo vệ dân sự / Ngập lụt
Cung cấp nước
Hệ thống thủy lợi

Trả lời