Máy bơm mặt bích cho động cơ nhiệt

Máy bơm ly tâm trục ngang một cấp hoặc 2 cấp phù hợp để ghép nối trực tiếp với động cơ nhiệt. Đầu vào trục và đầu ra cuộn

SeriesCAPACITY UP TOHEAD UP TOPOWER UP TODownload
FL216 m3/h118 m38,3 kW

Các ứng dụng
Chuyển chất lỏng
Hệ thống chữa cháy
Hệ thống phun
Làm đầy bể chứa và hồ chứa
Bảo vệ dân sự / Ngập lụt

Trả lời