Máy bơm chìm điện nước thải với bánh công tác một kênh

Máy bơm chìm điện nước thải có bánh công tác một kênh. Thích hợp cho lắp đặt ướt đứng tự do (với kết nối đường ống cứng hoặc linh hoạt) và lắp đặt ướt trên chân khớp nối tự động

SeriesCAPACITY UP TO (50Hz)HEAD UP TO (50Hz)POWER UP TO (50Hz)SOLID PASSAGEDownload
RH65M80 m3/h28 m2,8 kW42 mm
RH80M140 m3/h48 m11,5 kW76 mm
RH100M210 m3/h20 m5,2 kW80 mm

Các ứng dụng
Thu gom nước mưa
Khử nước
Chuyển chất lỏng
Thu gom nước thải sinh hoạt
Hệ thống chăn nuôi
Nuôi cá

Trả lời