Máy bơm chìm điện nước thải với bánh công tác hai kênh

Máy bơm chìm điện nước thải có bánh công tác kênh đôi. Thích hợp cho lắp đặt ướt đứng tự do (với kết nối đường ống cứng hoặc linh hoạt) và lắp đặt ướt trên chân khớp nối tự động

SeriesCAPACITY UP TO (50Hz)HEAD UP TO (50Hz)POWER UP TO (50Hz)SOLID PASSAGEDownload
RH150B475 m3/h25 m18,5 kW125 x 140 mm

Các ứng dụng
Thu gom nước mưa
Khử nước
Chuyển chất lỏng
Thu gom nước thải sinh hoạt
Hệ thống chăn nuôi
Nuôi cá

Trả lời