Máy bơm chìm điện nước thải có bánh công tác xoáy

Máy bơm chìm điện nước thải có bánh công tác xoáy. Thích hợp cho lắp đặt ướt đứng tự do (với kết nối đường ống cứng hoặc linh hoạt) và lắp đặt ướt trên chân khớp nối tự động

SeriesCAPACITY UP TO (50Hz)HEAD UP TO (50Hz)POWER UP TO (50Hz)SOLID PASSAGEDownload
RH65V85 m3/h18 m3,2 kW65 mm
RH80V130 m3/h16,55,2 kW80 mm
RH100V200 m3/h20,5 m9,5 kW100 mm

Các ứng dụng
Thu gom nước mưa
Khử nước
Chuyển chất lỏng
Thu gom nước thải sinh hoạt
Hệ thống chăn nuôi
Nuôi cá

Trả lời