Máy bơm điện giếng khoan xuyên tâm 8 ”÷ 12”

Máy bơm giếng khoan điện đa tầng hướng tâm có van giữ kết hợp

SeriesCAPACITY UP TO (50Hz)HEAD UP TO (50Hz)POWER UP TO (50Hz)Download
8ER-5070 m3/h700 m92 kW
10ER-70110 m3/h650 m150 kW
12ER-100170 m3/h500 m185 kW

Các ứng dụng:
Hệ thống cấp nước thành phố
Cung cấp nước ngầm
Hệ thống cấp nước
Nông nghiệp

Trả lời