Vertical line shaft 6 “÷ 8” bằng thép AISI 316

Máy bơm trục thẳng đứng 6 “và 8” bằng thép không gỉ đúc AISI 316 với đầu truyền động có mặt bích cho động cơ tiêu chuẩn IEC

SeriesCAPACITY UP TOHEAD UP TOPOWER UP TODownload
6VX24 (6”)66 m3/h218 m37 kW
6VX44 (6”)78 m3/h240 m45 kW
8VX14 (8”)90 m3/h240 m55 kW
8VX24 (8”)132 m3/h245 m55 kW
8VX34 (8”)144 m3/h196 m55 kW
8VX44 (8”)144 m3/h196 m55 kW

Các ứng dụng:
Hệ thống khử mặn và thẩm thấu ngược
Xử lý nước
Giàn khoan
Khai thác khoáng than và dầu
Nhà máy điện

Trả lời