HSR-D

[ HSR-D type 1/2 – 1B ]Bơm bánh răng phớt dầu, dùng trong nồi hơi, vận chuyển dầu nặng
Phớt trục là loại phớt dầu. Nó là một bơm với đầu bơm và động cơ tích hợp, được sản xuất cho nồi hơi, vận chuyển dầu nặng, vv,.. Kích thước nhỏ gọn.

        Up to 0.2 MPa
HSR-D type
■ Structural drawing (HSR-D type)   See PDF
■ Specifications (HSR-D type)  See PDF

Trả lời