KB

[ KB type 1 – 6B ]Bơm bánh răng phớt trục loại gland packing, vận chuyển công suất lớn, độ nhớt cao: vali, sơn,…
shaft seal là loại gland packing. Nó được chạy bởi dây codoa chữ V hoặc trực tiếp bởi một động cơ giảm tốc.
Bơm bánh răng này dùng để vận chuyển công suất lớn các chất lỏng có độ nhớt cao như dầu nói chung, vecni, sơn và mật.

        Up to 0.5 MPa
 

KB type V belt drive

KB type pump main body

[ KB-S type 1 – 2 1/2B ]
The shaft seal is an oil seal. It is a smaller version of the KB type of oil seal.
At up to 0.3 MPa, even low-viscosity oil can be transported.
■ Structural drawing (KB type)  See PDF
■ Specifications (KB type)  See PDF
■ Outline drawing (KB type)  See PDF
[ KB-J type 3 – 8B ]
The shaft seal is a gland packing. This KB type comes with a case jacket for heating, and is capable of transporting high-viscosity liquids at ambient temperature such as molasses, resin, hardening solution, or chocolate.

        Up to 0.5 MPa
KB-J type pump main body
■ Outline drawing (KB-J type)  See PDF

Trả lời