HSR

[ HSR-S type 3/8 – 1 1/2B ]bơm bánh răng phớt dầu cho dầu hỏa, dầu nặng, dầu bôi trơn.
Một bơm bánh răng cho dầu hỏa, dầu nặng A và các loại dầu bôi trơn khác nhau.
Phớt trục có cấu trúc phớt dầu hai giai đoạn.
Có thể sử dụng Viton cho vòng đệm dầu O-ring.
Có thể được vận hành bởi ổ đĩa V hoặc ổ đĩa trực tiếp khớp nối.

  ○ Kerosene up to 0.3 MPa
  ○ Heavy oil A up to 0.6 MPa
  ○ Lubricant oil up to 1.0 MPa

HSR-S type pump main body

HSR-S type V belt drive

HSR-S type coupling direct drive

[ HSR type 3/8 – 1 1/2B ]
Một bơm bánh răng để vận chuyển dầu bôi trơn với một loại phớt gland packing. Nó được sử dụng rộng rãi cho các loại sơn

        Up to 1.0 MPa
HSR type pump main body
■ Structural drawing (HSR type)  See PDF
■ Specifications (HSR type)  See PDF
■ Outline drawing (HSR type V belt drive)   See PDF
■ Outline drawing (HSR type coupling)   See PDF

Trả lời