KR

[ KR-S type 3/8 – 1B ]Bơm bánh răng bơm dầu hỏa, dầu nặng, dầu bôi trơn
Một bơm bánh răng cho dầu hỏa, dầu nặng A và các loại dầu bôi trơn khác nhau. Phớt trục có cấu trúc phớt dầu hai giai đoạn. Có thể sử dụng Viton cho vòng đệm dầu O-ring. Về nguyên tắc, nó là một ổ đĩa vành đai V.

        Up to 0.3 MPa
 

KR-S type V belt drive

KR-S type pump main body.

[ KR type 1/4 – 1B ]
Một bơm bánh răng để vận chuyển dầu bôi trơn với loại phớt gland packing. Nó được sử dụng rộng rãi cho các loại sơn

        Up to 0.3 MPa
■ Structural drawing (KR type)  See PDF
■ Specifications (KR type)  See PDF
 

Trả lời